Inrapporterade klimatmål: ”Netto-noll koldioxidutsläpp och 100 % icke-fossil energi före år 2030.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.castellum.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2