Inrapporterade klimatmål: ”Vi är redan 100% fossilfria.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.bzzt.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2