Inrapporterade klimatmål: ”Vi har som mål att bli klimatneutrala år 2025.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.bvd.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2