Inrapporterade klimatmål: ”Efter sommaren 2018 byter alla på företaget till helt eldrivna bilar.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.bratransporter.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2