Inrapporterade klimatmål: ”Kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast år 2030″ Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.botkyrka.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2