Inrapporterade klimatmål: ”Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en fossiloberoende region 2030.”

Hemsida: www.boras.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2