Inrapporterade klimatmål: ”CO2/anställd respektive CO2/oms ska minska. Komplett mätning görs för 2018 som blir nollår, efter mätning av utsläpp år 2019 kommer kvantitativt mål formuleras.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.bjerking.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2