Inrapporterade klimatmål: ”Målet om att minimera organisationens klimatpåverkan är i stort sett uppnått. Personalen reser i dagsläget i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med bil med differentierad milersättning för att gynna fossilfria alternativ. De flygresor som görs klimatkompenseras och hyresavtal ses kontinuerligt över för att förbättras.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.biogasost.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2