Inrapporterade klimatmål: ”Sveriges första fossilfria transportregion senast 2025.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.biodrivmitt.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2