Inrapporterade klimatmål: ”Klimatpåverkan ska minska med 80% till 2030 jämfört med basår 2006. Kompletteras med klimatkompensation för de utsläpp som eventuellt som inte kan undvikas.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.bilprovningen.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2