Inrapporterade klimatmål: ”Klimatneutralitet till 2020.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.axfood.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2