Inrapporterade klimatmål: ”Öka andel fossilfria/miljövänligare transporter till 2020. Minska förbrukning el- och fjärrvärme (utifrån energikartläggningar) till 2020”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.apl.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2