Inrapporterade klimatmål: ”År 2030 ska den tillsatta energimängden för byggnader och anläggningar för teknisk försörjning i Åmåls kommunkoncern till 98% härröra från förnybara energikällor. År 2030 ska den tillsatta energimängden för transporter i Åmåls kommunkoncern till 100% härröra från förnybara energikällor”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.amal.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2