Inrapporterade klimatmål: ”Minska energiintensiteten av vår verksamhet med 20% till 2020 relativt 2013 (exkl. transporter).” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.abb.com/se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2