Inrapporterade klimatmål: ”Föregå med gott exempel i klimatfrågan och agera därefter. Knyta samarbetsparters med samma syn. Uppmuntra kunder att välja fossilfria transportmedel till och från visningar. Ladda cykeln med grön el.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.tvaochenhalva.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2