Inrapporterade klimatmål: ”I enlighet med vår övertygelse om en hållbar framtid arbetar vi för att Wailas koldioxidavtryck ska hållas på ett minimum. Till detta räknas bland annat el från förnybara källor, användningen av elbilar och att vi undviker flygresor med fossila bränslen. För närvarande klimatkompenserar vi för oundvikliga koldioxidutsläpp genom jordbrukskollagring i München med projektet HimmelsErde.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.waila.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2