Inrapporterade klimatmål:
”1. Öka andelen fossilfri inblandning i våra drivmedel. Samarbete med och kravställning på bränslebolag för att tillhandahålla så hög andel Ickefossila bränslen vid våra tankställen.

2. Öka lasskörningsgraden- så tomkörning minimeras. Att vara miljöeffektiv.

3. Säkerställa avvikelsehantering för att minska miljöpåverkan och tillbud.

4. Följa de certifieringar vi har, ISO 14001, PEFC, samt att vi är Fair Transport certifierade.

5. Se över nya möjliga fordon för transport som tex. gasfordon.”  

Antagna utmaningar
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.vsv.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2