Inrapporterade klimatmål: ”Vi har en ambition om att bli klimatneutrala och har hittills reducerat våra utsläpp i scope 1 och 2 med ca 95 %. I klimatneutral-begreppet inkluderar vi även relevanta och väsentliga utsläpp i scope 3, såsom byggmaterial och avfall samt transporter till och från byggarbetsplatser.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.vasakronan.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2