Inrapporterade klimatmål: ”Vi har mål på fossilfri fordonsflotta. Bio diesel ersätter diesel i arbetsfordon, miljöfordon erbjuds anställda som leasing. Minska andelen fossila bränslen i fjärrvärmenätet.”

Hemsida: www.varbergenergi.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2