Inrapporterade klimatmål: ”Unipers produktionsverksamhet i Europa ska vara koldioxidneutral 2035. Detta uppnås  genom att systematiskt anpassa vår energimix: gradvis avveckla kol, bibehålla våra vatten- och kärnkrafts tillgångar, arbeta med CCS teknik och utveckla vätgaslösningar.

Uniper kommer också att använda sin tekniska expertis för att öka energieffektiviteten hos industriföretag och andra kraftgeneratorer för att avsevärt minska dess koldioxidavtryck. Vad det gäller den svenska portföljen är den idag i princip redan fossilfri tack vare vatten- och kärnkraften.”

Hemsida: www.uniper.energy/company/locations/sweden

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2