Inrapporterade klimatmål: ”Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag  ska vara fossilbränslefria till år 2020.

I Energiplan 2018  finns energimålen presenterade: https://www.trollhattan.se/contentassets/eed35d7dbaee41ddb88121bc857e646f/energiplan-2018.pdf

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.trollhattan.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2