Inrapporterade klimatmål: ”100% fossilfritt, el från vind/vatten eller solceller. Våra bilar går på biodiesel.”

Hemsida: www.tradgardsforetaget.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2