Inrapporterade klimatmål: ”Ackumulerad bestående minskning av globala utsläpp av växthusgaser tack vare Tekniska verkens åtgärder, räknat som årston koldioxid från och med 2014. (Ref. 2014: 0 ton)
2018 – 106 200 ton
2022 – 119 400 ton”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.tekniskaverken.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2