Inrapporterade klimatmål: ”I våra mål ingår bland annat att de byggnader som företaget och dess personal använder, även privat, ska till stor del bli självförsörjande med elenergi producerad från förnybara energislag såsom solenergi, vind- och vågkraft. Inom en inte alltför avlägsen framtid har vi som målsättning att använda bränslecellsfordon såväl till lands som till sjöss.”

Hemsida: www.solarhydrogenesis.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2