Inrapporterade klimatmål: ”Swedegas som mål att 30 procent av gasen i systemet ska var förnybar år 2030 . Till år 2050 ska 100% vara förnybar.

Swedegas har som mål att till 2020 ha minskat sina utsläpp av växthusgaser* med 10 procent jämfört med 2017 (basår).”

*Naturgas

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.swedgas.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2