Inrapporterade klimatmål: ”Sweco Sveriges direkta verksamhet ska vara fossilfri år 2040. Sweco Sveriges kontorsdrift ska vara fossilfri år 2030.”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.sweco.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2