Inrapporterade klimatmål: ”Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder.

  • Minskning av CO2 utsläpp för tillverkning av asfaltprodukter
  • Minskning av CO2 utsläpp för transporter”

Hemsida: www.svevia.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2