Inrapporterade klimatmål: ”SKKF:s mål är en fossilfri begravningsverksamhet till 2023. Som ett led i detta kartlade SKKF 2018 bränslet i Sveriges krematorier. Denna kartläggning ska ge stöd till att påbörja omställningen till fossilfria krematorieugnar senast 2023.”

Hemsida: www.skkf.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2