Inrapporterade klimatmål: ”Bidra med information och utbildningar så att användningen av den förnybara geoenergi kan öka och att öka kunskapsnivån om naturresursen geoenergi genom forskning och teknikutveckling.”

Hemsida: www.geoenergicentrum.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2