Inrapporterade klimatmål: ”Våra medlemmar har producerat förnybar el i över 30 år.
Föreningens mål är att fortsätta främja vindkraftsutvecklingen. Vi är engagerade i en rad olika projekt och konstellationer i syfte att driva utvecklingen mot ett 100% förnybart samhälle.
Vi påverkar makthavare och deltar i debatten för en hållbar framtid.”

Hemsida: www.svensk-vindkraft.org

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2