Inrapporterade klimatmål: ”Organisationen ska gå mot netto noll-utsläpp av växthusgaser genom att bli grön energi-prosumer och utveckla egen kolsänka med biokol.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.suderbyn.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2