Inrapporterade klimatmål: ”Klimatkompensation av organisationens växthusgasutsläpp och utveckling av interna hållbarhetsmål. Hittills har vi hjälpt våra kunder att klimatkompensera för över 170 miljoner ton CO2e genom egenutvecklade projekt i utvecklingsländer som bidragit till att minska de globala utsläppen, minska annan miljöpåverkan, bekämpa fattigdom, skapa nya jobb samt stärka ekosystemen.”

Hemsida: www.southpole.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2