Inrapporterade klimatmål: ”Solina Sweden har åtagit sig målen i LI:s (Livsmedelsföretagens) Hållbarhetsmanifest. Ett av målen är att vår industri (energi och transport) ska vara fossilfri fram till 2030.”  

Hemsida: www.solina-group.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2