Inrapporterade klimatmål: ”All elektricitet som används idag i Sverige kommer från förnybara källor. För koncernen är målsättningen att utsläpp från egen tillverkning (scope 1 och scope 2) skall minska med 40 % under perioden 2015-2025.

Våra mål beskrivs noggrannare på vår hemsida  www.skf.com/Climate

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.skf.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2