Inrapporterade klimatmål:
”Fossilfri personbilsflotta inom kommunorganisationen 2025. Fossilfri kommunorganisation 2030. Fossilfri kommun senast 2040”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.sigtuna.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2