Inrapporterade klimatmål:
”- Minska CO2-utsläppen per km
– Öka andelen miljöfordon”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.securitas.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2