Inrapporterade klimatmål:
”• Vår värdekedja ska vara fossilfri
• Våra skogar ska motverka klimatförändring genom att växande träd binder koldioxid
• Vi ska öka vindkraftsproduktionen på SCAs mark”

Hemsida: www.sca.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2