Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att närma oss nollutsläpp av växthusgaser från våra fordon inom några år. Vi ställer därför om hela vår fordonspark och alla bilar som köps in är från och med 1 juli 2019 rena el- eller gasbilar.”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.safeteam.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2