Inrapporterade klimatmål: ”Vi har en hållbarhetsplan, ”Planeten ska med” som följs upp 4 gånger per år. Där finns bland annat ett antal aktiviteter som är målsatta.

Detta innebär bland annat att vår nyproduktion miljöcertifieras, att energikartläggning sker för våra egna fastigheter, att resepolicyn följs till 100 % (som bla. innebär att tåg ska väljas framför flyg och bil), att vi följer våra inköpsrutiner (som bland annat innebär att alternativ med minst miljöpåverkan ska prioriteras, dvs el- och gasbilar när det gäller fordon), att vi vid inköp genomför Hållbarhetslivscykelanalyser för att ta fram krav vid nya upphandlingar.

Vi har även ett poängsystem som är målsatt kring hur vi kan få de bostadsrättsföreningar som vi förvaltar att anpassa boendet och fastigheten till ett mer hållbart liv.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.Riksbyggen.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2