Inrapporterade klimatmål: ”Regionens klimatpåverkan från energiförbrukning i fastigheter ska vara
14 000 ton CO2 år 2022

Regionens klimatpåverkan från transporter ska vara maximalt 2 115 ton CO2 år 2022

Koldioxidintensiteten i regionens kapitalförvaltning ska minska med 75 % till år 2022”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.regionvastmanland.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2