Inrapporterade klimatmål: ”Regionala utvecklingsstrategin: 80% av den totala energianvändningen i länet kommer från förnybara energikällor år 2025.

Miljöprogram Region Kronoberg:
Samtliga fordon i upphandlad kollektivtrafik ska köras med förnyelsebara drivmedel 2020.
Region Kronoberg ska verka för en klimatsmart och hälsosam arbetspendling för alla medarbetare.

Till 2018 ska el- och värmeförbrukningen i regionens egna fastigheter minska med 7% jämfört med 2013 och 95% av värmeförbrukningen ska vara förnybar.

Till 2018 ska minst 75% av resorna med fordon i bilpoolen ske med förnybart bränsle.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.regionkronoberg.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2