Inrapporterade klimatmål: ”Nordisk Bioplastförening är en plattform och representant för de nordiska bioplastföretagen. Nordisk Bioplastförenings målsättning är att vara en nordisk plattform och representant för företag i Norden med bioplastverksamhet. Föreningen ska främja och förenkla marknads- och teknologiutveckling för materialgruppen. Verksamheten ska täcka alla delar av livscykeln för bioplaster, från vaggan till graven. Målsättningen är att informera politiker och myndigheter om det fossilfria materialens möjligheter.”

Hemsida: www.nordicbioplastic.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2