Inrapporterade klimatmål: ”Vårt främsta mål är att minska onödigt resande. Vi prioriterar tåg framför flyg om möjligt. Vi har också minskat antalet tjänstebilar till noll.”  

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.miltton.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2