Inrapporterade klimatmål: ”Minska klimatpåverkan från transport- och maskintjänster genom ökad användning av förnybara drivmedel. Med bra avtal och ett effektivt försäljningsarbete, samt logistikarbete, skapa förutsättningar för våra delägare att investera i bättre motorer. Andel ickefossila drivmedel av total mängd sålda drivmedel från egna stationer ska överstiga 54% år 2019 och 60% år 2020.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.maserfrakt.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2