Inrapporterade klimatmål: ”Liljewall har mål att uppnå klimatneutralitet i alla våra projekt och vår verksamhet till år 2030.

Vi har som delmål att minska klimatpåverkan i de projekt vi gör med 15% från 2020-års nivå till utgången av 2021.”  

Hemsida: www.liljewall.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2