Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att ha en utsläppsfri vagnpark år 2030.”

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.leaseplan.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2