Inrapporterade klimatmål: ”Länsstyrelsen har uppföljning av de egna utsläppen av växthusgaser både vad gäller transporter som uppvärmning.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/kalmar/

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2