Inrapporterade klimatmål: ”KLS Ugglarps har ett mål på att minska utsläppen med 3 % per år och att vi ska ha fossilfria anläggningar till 2030.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.klsugglarps.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2