Inrapporterade klimatmål: ”Kävlinge kommuns verksamheter ska vara 100 % fossilfria till år 2020. Nybyggda kommunala fastigheter ska där det är möjligt ha solceller på taken. Kävlinge kommun ska fortsätta att avsätta medel till den kommunala Klimatkompensationsfonden. Senast år 2020 ska alla kommunala tjänsterbilar gå på el.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.kavlinge.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2