Inrapporterade klimatmål: ”Vi installerar solcellsanläggning på taket för att möjliggöra egenförsörjning av förnybar el i verksamheten.  Vi hoppas även kunna använda en vätgas-bil som tjänstebil framöver.”

Hemsida: www.stiftelsenframtidensenergi.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2